Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2019-02-19
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Luty 2019  Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby niedosłyszące i głuche mogą kontaktować się z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej: ops@rawicz.pl
• faksu nr 65 5453506
• oraz osobiście – sekretariat pok. 209 I piętro

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub niedosłysząca chcąca załatwić sprawę w Ośrodku zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi wskazanej powyżej na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna.

Proste sprawy urzędowe przyjmowane są przez pracownika Ośrodka Panią Magdalenę Wietrzychowską ( sekretariat pok. 209 I piętro), posługującego się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

projekt Pokonaj Bariery

projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji