Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2018-12-10
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Grudzień 2018  Karta Dużej Rodziny
    Wybór publikacji:
    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
    Wielkopolska Karta Rodziny
    Gminna Karta Dużej Rodziny
    Informacje o wspieraniu rodzin wielodzietnych

Program WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

opublikowano: 02 stycznia 2015 r.

Program "Wielkopolska Karta Rodziny" jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do korzystania z programu przysługuje:
1.rodzicom/małżonkom/opiekunom prawnym prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
2.rodzinie zastępczej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego
3. rodzinnym domom dziecka- należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej

Prawo do korzystania z programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci natomiast przez okres 24 miesięcy. Pełną listę instytucji oferujących zniżki oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wnioski o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a (I piętro biuro nr 201) w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (z menu "Druki") lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (I piętro biuro nr 201).

Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" uzupełnione przez oboje rodziców.projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji