Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2019-01-20
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Styczeń 2019  Karta Dużej Rodziny
    Wybór publikacji:
    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
    Wielkopolska Karta Rodziny
    Gminna Karta Dużej Rodziny
    Informacje o wspieraniu rodzin wielodzietnych

Gminna Karta Dużej Rodziny

opublikowano: 16 stycznia 2015 r.

Gminna Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w zarządzeniu nr 960/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2014r. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (I piętro biuro nr 201).

Prawo do posiadania karty przysługuje rodzinie zamieszkującej stale pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Rawicz, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod
opieką rodzica, w tym rodziny zastępcze.

Karta jest wydawana z terminem ważności do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W przypadku dzieci kończących w danym roku 18 lat lub 21 lat w sytuacji, gdy dziecko uczy się lub studiuje, termin ważności karty odpowiada dacie ukończenia w/w wieku, co może mieć wpływ na utratę prawa do korzystania z Karty przez pozostałych członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych- dokument potwierdzający tożsamość,
2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia-akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3)w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 21 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4)w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku dzieci pełnoletnich,
5)w przypadku rodzin zastępczych- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie www.rawicz.pl (menu: Urząd Miejski - Karta Dużej Rodziny) oraz w załączeniu

załączniki:

1) Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny


Gminna Karta Dużej Rodziny

opublikowano: 23 grudnia 2014 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (I piętro biuro nr 201) w godzinach urzędowania.

Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (I piętro biuro nr 201).projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji