Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2019-03-21
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Przemoc w rodzinie
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Marzec 2019  Projekt unijny EFS:
Działając Indywidualnie Gospodarujemy Wspólnie - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (4 pub.)

Podziękowanie

14 marca 2009 r.

Podziękowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu
za wspólną realizację Projektu pn.
Działając indywidualnie - gospodarujemy wspólnie,
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.

załączniki:

1) Podziękowanie do pobraniaOgłoszenie

06 marca 2009 r.

Ogłoszenie w gazecie Życie Rawicza (z nr 10 z dn. 06-03-2009)

załączniki:

1) Ogłoszenie do pobraniaOgłoszenie

06 grudnia 2008 r.

Ogłoszenie w gazecie Życie Rawicza (z nr 49 z dn. 06-12-2008)

załączniki:

1) Ogłoszenie do pobraniaPrzystąpienie do Projektu "Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie"

20 listopada 2008 r.

Od listopada 2008 do marca 2009 Centrum PISOP w partnerstwie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje projekt pn. Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.

Celem ogólnym projektu jest zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym gminy.

Na cel ogólny projektu składają się następujące cele szczegółowe:

1. Podniesienie wiedzy z zakresu możliwości, korzyści płynących z podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych na terenach wiejskich.
2. Zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i zasobów Gminy Rawicz.
3. Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne gminy poprzez wspólną realizację zadań.
4. Integracja mieszkańców.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Rawicz (w tym osoby pełniące funkcję liderów lokalnych) zainteresowani poznaniem możliwości realizacji inicjatyw lokalnych na rzecz integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na projekt składają się następujące działania:

I. Spotkania informacyjne

Celem spotkań jest
podniesienie wiedzy z zakresu możliwości i korzyści płynących z podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych na terenach wiejskich, pozytywnych aspektów większej integracji społecznej mieszkańców gminy.

Na tematykę spotkań informacyjnych będą składały się takie zagadnienia jak:
dobre praktyki - przykłady inicjatyw lokalnych podejmowanych na terenach innych gmin wiejskich, zasady tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Ponadto animatorzy pomogą w zdiagnozowaniu lokalnych potrzeb mieszkańców, stworzeniu mapy zasobów Gminy oraz inicjatyw, jakie mogłyby zostać podjęte.

II. Spotkanie integracyjne dla wszystkich mieszkańców Gminy


Celem spotkania jest
integracja społeczna mieszkańców, zaangażowanie, włączenie się we wspólne działania.

Szczegółowa tematyka i forma spotkania zaproponowana zostanie przez mieszkańców, wyłoniona w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i zasobów wśród mieszkańców. Do jego organizacji zaangażowani zostaną uczestnicy spotkań integracyjnych. III. Promocja projektu

Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie jego promocja obejmująca:
przygotowanie materiałów promocyjnych, umieszczanie aktualnych informacji na stronach internetowych i w lokalnej prasie oraz rozsyłanie ich w Serwisie Informacyjnym.

załączniki:

1) Ulotka 1 do pobrania
2) Ulotka 2 do pobrania


projekt Pokonaj Bariery

projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji