Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2018-12-10
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Grudzień 2018  Pudełko Życia

Pudełko Życia

23 lutego 2017 r.

Wspólna akcja Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Policji „Pudełko życia ” ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Ta prosta i skuteczna akcja skierowana jest do rawickich seniorów. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z osobą będącą np. po wylewie czy udarze może opóźnić akcję.
W przypadkach zagrożenia życia problem jest duży, jeśli nie ma nikogo w domu lub jeśli osoba jest samotna. Odpowiedź jest już prosta – w lodówce w „pudełku życia”.

„Pudełko życia” należy umieścić w lodówce wraz z wypełnioną kartą informacyjną z danymi istotnymi dla życia i zdrowia. Tylko jasna informacja, na co pacjent jest uczulony, jakie leki przyjmuje, jakie przebył operacje i na co choruje może skrócić cenny czas udzielenia pomocy medycznej czy podania właściwego leku.

Kartę informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – szczególnie ważne jest by zapisać w niej ważne informacje tj. imię i nazwisko, numery telefonów do osób, które mają być poinformowane o pobycie w szpitalu. Bardzo ważne są zapisy dotyczące przyjmowanych leków, dawek leków, chorobach czy uczuleniach oraz wskazanie miejsca przechowywania całej dokumentacji medycznej dotyczącej osoby. Dodatkowo w karcie można wskazać osobę, której przekazać należy pod opiekę zwierzęta domowe, co zrobić z kluczami od mieszkania. Do pudełka można włożyć dawkę leku, który ratuje życie.

Bardzo ważne jest dokonywanie aktualizacji informacji zawartych w karcie. Kartę można wypełnić z pomocą osoby bliskiej, lekarza rodzinnego czy pracownika socjalnego.
UWAGA! Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków powinien wypełnić lekarz.
Dla rawickich seniorów przygotowano: plastikowe oznakowane pudełko, które zawiera kartę informacyjną do wypełnienia oraz naklejkę na lodówkę.
„PUDEŁKO ŻYCIA"
DOSTĘPNE jest w:
Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a – Lokalne Centrum Wolontariatu, pokój 103 (parter).


„Pudełka życia” będą dostępne także u profilaktyka KPP w Rawiczu w ramach realizacji programu profilaktycznego Bezpieczne Życie Seniorów.
Ważna informacja!
W celu udaremnienia prób oszustwa informujemy, że „Pudełko życia” jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po domach.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii

załączniki:

1) PLAKAT
2) Karta informacyjna


projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji