Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2018-10-23
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Październik 2018  Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

03 kwietnia 2017 r.


Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

załączniki:

1) HarmonogramBEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ

15 marca 2017 r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego. Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, pokój 103 od poniedziałku od piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 500 774 841

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Rawicz;
- kwestionariusz uczestnika projektu;
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
- orzeczenie o niepełnosprawności.

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.

załączniki:

1) Regulamin wypozyczalni sprzetu specjalistycznego
2) Oświadczenie - zapoznanie z regulaminem
3) Wniosek o wypożyczenie sprzętu
4) Kwestionariusz rekrutacyjny
5) Zasady uczestnictwa
6) Zaświadczenie na sprzęt
7) Zaświadczenie (osoba niesamodziena)Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

02 lutego 2017 r.


Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

załączniki:

1) HarmonogramRekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

29 listopada 2016 r.


Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

załączniki:

1) Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018
2) Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny
3) Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa
4) Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa
5) Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa
6) Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy
7) Załącznik nr 4 KARTA OCENY
8) Załącznik nr 5-KARTA KWALIFIKACYJNA
9) Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE
10) Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTUProjekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

10 listopada 2016 r.


Projekt "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Planowane rezultaty:
-objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- ustanowienie 2 rodzin wspierających;
- utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
- wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
- objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
- udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
- przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
- przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
- nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN
Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN
Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN
Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji